uct_utbildningscentrumtjorn_3

UCT Utbildningscentrum Tjörn

Fakta
Ombyggnad av utbildningslokaler
Byggår: 2003
Beställare: Tjörns kommun
Ort: Skärhamn, Tjörn