tallbacken_forskola_2

Tallbacken Förskola

Mitt i bostadsområdet Västra Hallerna i Stenungund fick vi på Mats & Arne Arkitektkontor uppdraget att rita denna förskola som drivs i privat regi av Tallbackens Förskola AB. Byggnaden är uppdelad i tre enheter. Utformningen med de tre huskropparna innebär att husen lätt kan konverteras till vanliga radhusbostäder om till exempel förutsättningarna med barnkullar förändras. Fasaderna har träpanel blandat med fibercementskivor.

Fakta
Nybyggnad.
Byggår: 2008
Beställare: Badhustorgets fastighets AB
Ort: Västra Hallerna, Stenungsund