myggenas_forskola_2

Myggenäs Förskola

Fakta
Om- och tillbyggnad
Byggår: 2004
Beställare: Tjörns Bostads AB
Ort: Myggenäs, Tjörn