fs_kallekarr_1

Kållekärr Förskola

Fakta
Projektering av nybyggnad
Byggår: 2014
Beställare: Tjörns Bostads AB
Ort: Kållekärr, Tjörn