kallered_1

Sportcenter Kållered

En välkomnande och tydlig entré till en stor idrottsklubb, Kållereds sportklubb. Trots ansträngd ekonomi men tack vare många ideella insatser kunde klubben få sina välförtjänta och efterlängtade lokaler. För att understryka att klubben är offensiv har byggnaden fått en distinkt svart kulör och horisontella linjer för att ytterligare stärka karaktären av framtidstro. Mellan ishallen och fotbollsplanen är det stor höjdskillnad. Slänten utnyttjade vi genom att i bottenplanet placera entrén och fotbollsektionens omklädningsrum. I mellanplanet finns omklädningsrummen för de sektioner som använder ishallen. I översta planet finns gemensamhetslokaler med servering, klubbrum och konferensrum. Från kaféet och konferensrummen har alla god uppsikt över matcherna i både ishallen och på fotbollsplanen.

Fakta Kållereds Sportcenter
Nybyggnad av café, konferens och omklädningsrum, 2 000 kvm
Ombyggnad av ishall
Byggår: 2008
Beställare: Mölndals kommun
Ort: Kållered