kyrkanshus_1

Kyrkans Hus i Kållekärr

För Kyrkans Hus i Kållekärr har vi ritat en tillbyggnad med ny entré, samlingssal, kontor och tillagningskök.

Fakta
Tillbyggnad, 268 kvm
Byggår: 2014
Beställare: Tjörns Kyrkliga Samfällighet
Ort: Kållekärr, Tjörn