Diseröds bibliotek

Sommaren 2017 fick kontoret i uppdrag av Kungälvs kommun att rita en biblioteksfilial i Diseröd. Ett litet lokalt bibliotek där ambitionen var att ge en service lika god som ett större fast i mindre kostym. Bibliotek skulle vara meröppet, vilket innebär att man kan besöka biblioteket på egen hand, även när personalen inte är där.

Stor vikt för innehållet har legat på barn och ungdomar; lokalen är indelad i avdelningar för Barn, Ungdom och Vuxna, men det finns inga gränser som måste hållas, man är välkommen att slå sig ner där det känns bäst för stunden. I den relativt lilla lokalen har rum och variationer skapats som förstärker innehållet och vägleder den besökande.

Biblioteket erbjuder också ett mervärde på orten i form av ett alternativt offentligt rum, en mötesplats. Genom ett omsorgsfullt anslag i färg, form och material kan förbipasserande lockas att gå in. En trygg plats med öppenhet.

 

Fakta
Nybyggnation av bibliotek
År: 2017
Beställare: Kungälvs kommun
Ort: Diseröd