masthuggskyrkan_1

Interiör belysning av Masthuggskyrkan

Den nya belysningen av Masthuggskyrkan i Göteborg har tagits fram av Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor). Åtgärderna bidrar till en lågmäld ”ljusmagi” med både mjuka och hårda värden. Kontorets ljusarkitekter har tillsammans med kontorets bebyggelseantikvarie utformat en vacker och stämningsfull belysning som placerats och monterats utifrån kyrkobyggnadens kulturhistoriska värden. I samarbete med installatörer från S&O El AB har teamet tagit fram energieffektiva, driftsoptimerade och skalenliga lösningar med t ex GIZMOspotlights, 1-2W LED för att lyfta fram skulpturer, målningar och andra vackra ornament. Befintliga ljuskronor har fått nya ljuskällor. 12W varmvit LED har ersatt de föregående 100W glödljusen och samtidigt ”finstämts” så att det vackra hantverket i smideskonstruktionen nu framhävs på ett tydligt sätt. Resultatet är en belysningslösning med kraftigt reducerad energiförbrukning och en ljussättning som lyfter rummets färg och form samt accentuerar dess detaljer.

Projektet var nominerat till Svenska Ljuspriset 2013.

Fakta
Interiört belysningsförslag, provbelysning och belysningsprojektering
År: 2014
Beställare: Svenska Kyrkan i Göteborg
Ort: Göteborg