domkyrkan_2

Gustavi Domkyrka, Göteborg

Mellan 2010 till 2014 arbetade Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) med belysningsprojekteringen av Gustafi Domkyrka i Göteborg från idéstadium till färdigt resultat. Likt en målare arbetar med färger har vi i Domkyrkan målat fram färg och form med hjälp av ljus. Vi har byggt, dolt, framhävt och modellerat med ljusets hjälp. Vi har tagit fram armaturer som är en sorts symboler, som när två personer byter och bär varandras ringar samt förstärkt den andliga känslan i rummet genom ett ljus som är ständigt närvarande, utan att för den delen störa.

Tonvikten har legat på att hitta visionära, tekniskt genomförbara och flexibla lösningar som står stadigt på en grund av i tradition och historia. Genom projektet har den övergripande visionen kring ljussättningen varit att få till en lösning där armaturer och ljuskällor i så stor utsträckning som möjligt placeras dolt för att poängtera ljuset och inte armaturen i rummet. Detta märks i form av släpljus mot tak, läktare och kyrkorgel samt accentuering av kor samt funktionsljus för kör, predikan med mera. Belysningslösningen väcker liv till stukatur, rummets volym och accentuerar detaljer.

Fakta
Interiört belysningsförslag, provbelysning och belysningsprojektering
År: 2014
Beställare: Svenska kyrkan i Göteborg/Domkyrkoförsamlingen
Ort: Göteborg