Tullbron Falkenberg

Tullbron uppfördes på 1750-talet och brukar med rätta kallas för Sveriges vackraste stenbro. Bron har stort symbolvärde för Falkenberg och ingår som en viktig del i det område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Ljussättningen är ett bra exempel på samverkan mellan ljusdesigner, bebyggelseantikvarie, Falkenbergs stad och Näringslivet. Ljussättningen av Tullbron togs fram som ett förslag via Falkenberg kommuns medborgardialog då man upplevde bron som otrygg att passera samt såg bron som ett vackert objekt att lyfta under dygnets mörka timmar. Belysningsförslaget syftade till att förstärka brons arkitektoniska uttryck i materialval, färg och form samt förstärka den upplevda tryggheten på bron.

  • Linjära armaturer bestyckade med bredstrålande LED-dioder med möjlighet till färgväxling monteras i toppen av brovalv. Armaturer lyser i standardläge i ett varmvitt sken men har vid speciella tillfällen såsom evenemang eller dylikt möjlighet att lysa i utvald kulör.
  • Linjära armaturer bestyckade med varmvita LED-dioder monteras under handöverliggare i räcke.

Via provbelysning, belysningsprojektering samt regelbunden dialog med Länsstyrelsen Halland projekterade Mats & Arne Arkitektkontor belysningen vilken stod klar december 2016. Projektet har uppmärksammats i social media, lokala nyhetskanaler och hyllas av allmänheten. På grund av detta lyckade resultat är bidraget inskickat till Svenska Ljuspriset 2016.

Fakta
Ljusdesign, från idé till projektering. Funktions och effektbelysning. Antikvarisk medverkan.
År: 2016
Beställare: Stadsbyggnadskontoret Falkenberg
Ort: Falkenberg

Foto: Bild med blå brovalv, Ola Folkesson på Hallands Nyheter. Övriga bilder, Mats & Arne Arkitektkontor.