Belysning av strandpromenaden i Varberg

Uppdraget innefattar inventering av befintlig belysning, förslag på utveckling av befintlig belysning samt komplettering med nya belysningslösningar för funktions och effektbelysning. Förslagen är presenterade med visualiseringar, inspirationsbilder och skisser samt belysningsberäkningar och textmässig motivering. Gestaltningsprogrammet innefattar också tekniska ritningar gällande armaturplaceringar och armaturförteckning. Belysningslösningen är sedan januari 2017 upptänd.

Fakta
Ljusdesign, från belysningsprogram till upptänt resultat
År: 2016
Beställare: Hamn- och Gatuförvaltningen, Varbergs kommun
Ort: Varberg

Foto: Eva Lena Johnson