Gråbo Centrum

Gråbo står inför en omfattande förändring de kommande åren genom nya bostadsområden, utökade rekreationsytor samt en upprustning av torgytor och övrig handel. Mats & Arne Arkitektkontor (dåvarande Archidea) har tagit fram belysningsförslag samt stått för belysningsprojektering av hela stadsdelen. Detta arbete innefattar gatubelysning, belysning av parker & torg samt förslag på effektbelysning på utvalda platser. Belysningsberäkningar för hela stadsdelen har genomförts och projektet planeras stå helt färdigt under 2017.

Fakta
Belysningsförslag, belysningsprojektering samt belysningsberäkningar för exteriör belysning.
År: 2014–2016
Beställare: Samhällsbyggnadskontoret Lerum
Ort: Gråbo