Belysningsprogram Partille Centrum

Partille kommun står inför en omfattande expansion i form av utbyggnad av bostads och handelsområden samt ny arena. I den planerade utbyggnaden av staden står även planer för en enhetlig upprustning av belysningen i kommunen. Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) tog fram belysningsprogrammet för framtida projektering av belysning i Partille Kommun. Uppdraget innefattade förslag och riktlinjer för en rad olika områden i kommunen där bland annat stadens entréer, grönområden, bostads och handelsområden samt torg stod som prioriterade ytor. Fokus låg på ett belysningsprogram vilket lyfte fram trygghets och säkerhetsaspekter tillsammans med arkitektoniskt värdefulla delar. Resultatet är ett program där form och funktion prioriteras tillsammans med områdets historia och framtida expansion.

Fakta
Belysningsprogram
År: 2012
Beställare: Samhällsbyggnadskontoret Partille
Ort: Partille