rosenlund_1

Belysning av stadsdelen Rosenlund

Ett omfattande exteriört belysningsprojekt vilket startade i ett belysningsprogram för området, via projektering och står sedan 2014 klart. Projektet genomfördes i samband med upprustningen av området i form av ny markläggning, nya verksamheter och arkitektoniska upprusningar i området . Det belysningsmässiga resultatet är en anläggning med kraftigt förhöjd belysningsstyrka i området samt god accentbelysning av vegetation och objekt såsom cykelställ, lekplatser med mera vilket bidrar till ett tryggare och vackrare stadsrum.

Projektet var nominerat till Svenska Ljuspriset 2013.

Fakta
Exteriört belysningsprogram och projektering.
År: 2014
Beställare: Trafikkontoret Göteborg
Ort: Göteborg