lorensbergsteatern_3

Fasadbelysning Lorensbergsteatern

Projektet har innefattat såväl interiör som exteriör belysning och har genom hela genomförandet innefattat en nära dialog mellan Archideas (nu Mats & Arne Arkitektkontor) ljusarkitekter och bebyggelseantikvarier för att garantera ett slutgiltigt resultat med goda belysningsmässiga kvaliteter i samklang med byggnadens kulturhistoriska värden.

Fakta
Interiör och exteriör belysning, kulturvård
År: 2013
Beställare: HIGAB
Ort: Göteborg