Fasadbelysning Palacehuset i samråd med byggkonservator

Uppdraget bestod av att skapa en fasadbelysning som framhävde de arkitektoniska och historiskt värdefulla detaljerna i fasaden. I samråd med vår byggkonservator valde vi armaturplaceringar med minimal åverkan på material och spara fasadens ursprungliga utseende ur ett antikvariskt perspektiv. Även kabeldragning är dragen på ett sätt med minimal åverkan på fasad. Belysningslösningen är såväl funktionell som estetiskt god. Installation och underhåll kan skötas på ett enkelt sätt samtidigt som byggnadens material och färgval lyfts fram på ett estetiskt fördelaktigt sätt.

När vi påbörjade projektet med en fasadbelysning fanns det en befintlig belysningslösning som då hade en energiförbrukning på ca 800W. Vi har förbättrat och mer än halverat dessa siffror idag till en energiåtgång på endast 340W sammanlagt, med avsevärt mer ljus. Besök och njut av en vacker fasadbelysningen på Brunnsparkens egna slott, Palacehuset!

Fakta
Fasadbelysning, energieffektiviserad belysning
År: 2013
Beställare: Balder AB
Ort: Göteborg

Taggar: Fasadbelysning, energieffektiv belysning, antikvariskt, kulturvård