centralstationen_1

Fasadbelysning av Centralstationen i Göteborg

Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) har föreslagit och projekterat fasadbelysning på Centralstationen i Göteborg. Byggnaden är skyddad som ett Riksintresse för kulturmiljövården och ingår även i Göteborgs kommuns bevarandeprogram. Arbetet har gått ut på att på ett finstämt och lugnt sätt lyfta fram den gamla stationsbyggnadens karaktär och särart i det annars ganska röriga stadsrummet runt Drottningtorget.

I projektet har hänsyn tagits till de höga krav som ställs på utförande och utformning av belysning på kulturskatter som denna. Speciellt nämnvärt är de stora ansträngningar som lagts vid att hitta lösningar för armaturernas infästningar och dolda kabeldragning med minsta möjliga åverkan i den kulturskyddade fasaden för att möjliggöra att åtgärderna att bli reversibla.

 

Fakta
Ljusdesign, projektering av fasadbelysning och antikvarisk medverkan.
År: 2011
Beställare: Jernhusen AB
Ort: Göteborg