amhult_1

Ljussättning Amhult kyrka

Interiör och exteriör belysningsprojektering från idéstadium till projektering av nybyggd kyrka.

Vår ambition har genom hela projektet varit att lyfta arkitektens vision gällande rummens funktioner, form och materialval. En medvetenhet i armaturval har tillämpats där det övergripande målet varit att lyfta byggnaden genom diskreta och dolda montage. Detta resulterar i en lösning där ljuset finns i rummet utan att betraktaren urskiljer dess källa. I vissa fall agerar armaturen i sig självt ett smycke, exempelvis de lysande glasprismor som pendlas i kyrkorummet samt också de formstarka lyktstolpar som löser viss del av funktionsljuset exteriört.

Medvetenhet i rummets form och funktion, materialens färg och glans samt brukarens behov och önskemål har varit prioriterade aspekter genom hela projektgenomförandet.

Projektet innehåller även produktutveckling i form av framtagning av nya LED-armaturer för optimal belysningsfunktion på kyrkotorg med mera. Varm ljusfärg på varma ytfärger samt kall ljusfärg på kalla ytfärger tillsammans med väl avvägda belysningsstyrkor för förstärk atmosfär och funktion. Ljuset bidrar till en rogivande atmosfär i rummen där lysande prismor skapar glans och liv till rummet tillsammans med finstämt släpljus på väggar och tak.

Varmt, kallt och färgat ljus har på ett genomtänkt sätt tillämpats såväl interiört som exteriört. Färgat ljus finns som ett smycke i natten och skapar ett starkt uttryck för kyrkan genom en klockstapel helt infärgad av RGB-armaturer samt fönsternischer vilka är infärgade i samma kulör och syns från såväl insida av kyrkorummet samt utgör en del av fasadbelysningen exteriört. Den exteriöra ljussättningen lyfter fram såväl kyrkan som dess omgivning samt skapar en helhet mellan byggnadens in- och utsida.

Fakta
Ljusdesign, från idé till projektering
Beställare: Svenska Kyrkan
Byggår: 2013-2015
Ort: Torslanda