Vård- och underhållsplan Västerlanda kyrka, Hjärtums kyrka, Åsbräcka kyrka och Fuxerna kyrka

UPPDRAG
Mats & Arne Arkitektkontor fick år 2016 i uppdrag av Lilla Edets pastorat att revidera vård- och underhållsplanerna för fyra kyrkor. Revideringen innebar en genomgång av såväl innehåll som layout, i syfte att förbättra såväl läsbarhet, användarvänlighet som överskådlighet. Planerna innehåller objektsbeskrivning, byggnads- och åtgärdshistorik, kulturhistorisk karaktärisering samt en genomgång av vård- och underhållsbehoven med förslag på åtgärder.

Fakta
Vård- och underhållsplan
År: 2016
Beställare: Lilla Edets pastorat
Ort: Lilla Edet, Västerlanda, Åsbräcka, Hjärtum