Vård- och underhållsplan Skogskyrkogården, Gamla Kyrkogården, Hanhals övre kyrkogård och Hanhals nedre kyrkogård

UPPDRAG
Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) fick år 2014 i uppdrag av Kungsbacka-Hanhals församling att upprätta vård- och underhållsplanerna för församlingens fyra kyrkogårdar. Planerna utformades för att ge god läsbarhet, användarvänlighet och överskådlighet då de skall fungera som ett bra verktyg i församlingens löpande arbete med att förvalta kyrkogårdarna på ett såväl ekonomiskt som kulturhistoriskt hållbart sätt. Planerna innehåller objektsbeskrivning, byggnads- och åtgärdshistorik, kulturhistorisk karaktärisering samt en genomgång av anläggningarnas vård- och underhållsbehov inklusive tidplan med förslag på åtgärder.

Fakta
Vård- och underhållsplan
År: 2014
Beställare: Kungsbacka-Hanhals församling
Ort: Kungsbacka, Hanhals