villa_korndal_4

Villa Korndal

UPPDRAG
Villa Korndal uppfördes år 1875 av Rosendahls fabriker som disponentvilla. Byggnaden, som är praktfull och slottsliknande med torn och rikt utsirade smidesjärnsräcken, är belägen inom ett av Mölndals kommuns kulturmiljövårdsområden. Den har höga kulturhistoriska värden och kräver särskild omsorg vad gäller vård och underhåll. Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) tog år 2008 fram en vård- och underhållsplan, som var tänkt att fungera som instrument och vägledning vid det dagliga förvaltningsarbetet, inför framtida större eventuella reparationer/renoveringar samt som underlag vid eventuella ansökningar om ersättning för åtgärder som medför antikvariska merkostnader.

Fakta
Vård- och underhållsplan
År: 2006
Beställare: Forever Living Products
Ort: Mölndal