gatenhielmska_3

Vård-, underhålls- och skötselplan för Gatenhielmska huset och dess trädgård

UPPDRAG
Gatenhielmska huset vid Stigbergstorget är en av Göteborgs äldre byggnader och ett av stadens tidigaste byggnadsminnen. Huset med trädgård är en unik miljö som kräver särskild omsorg vad gäller vård-, underhåll- och skötsel. Samtliga åtgärder som måste sättas in vid såväl löpande underhåll som vid större reparationer/renoveringar/restaureringar skall göras med hänsyn till de höga kulturhistoriska värden som huset exteriört och interiört, trädgården, blomsteraffären och äldre ekonomibyggnader innehar.

Målsättning och syfte med den plan som togs fram är att den skall kunna fungera som instrument och vägledning vid det dagliga förvaltningsarbetet, inför framtida större eventuella reparationer/renoveringar samt som underlag vid ansökan om ersättning för åtgärder som medför antikvariska merkostnader.

Fakta
Vård- och underhållsplan
År: 2008
Beställare: Higab
Ort: Göteborg