stridsberg_1

Stridsberg och Biörck, Förslag till förnyelse samt Antikvarisk konsekvensanalys

UPPDRAG
Trollhättans stad arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Nya Älvstaden, där området Källstorp ingår. Källstorp är beläget strax nordväst om Trollhättans centrum. I samband med översiktsplanen fick Mats & Arne Arkitektkontor i uppdrag att genomföra en teknisk förundersökning av kulturmiljön kring Stridsberg och Biörcks fore detta mekaniska verkstad. I uppdraget ingick också att ta fram ett översiktligt förslag på förnyelse av verksamheter och restaurering av bebyggelsen, liksom en antikvarisk konsekvensanalys.

Fakta
Idéskisser samt antikvarisk konsekvensanalys, antikvariskt förändrings- och renoveringsförslag.
År: 2015
Beställare: Trollhättans stad
Ort: Trollhättan