SKALLSJÖ KYRKAKulturvård, ljusdesign

Skallsjö kyrka

Tornet var kraftfullt skadat och behövde rivas. Kyrkan, som är skyddad, har fått ett nytt torn i glas och stål samt ett andaktsrum upp i himlen.
Det blev total ombyggnad och upprustning.

Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) var visionssättare, husarkitekt, landskapsarkitekt, antikvarie, ljusarkitekt och inredningsarkitekt.

Den samlade kompetensen för kulturmiljö, arkitektur, ljusdesign och inre miljö som finns på Mats & Arne Arkitektkontor idag gör att vi kan medverka hela vägen i projektet – från förstudie och projektering till upphandling och entreprenad.

Fakta
Om- och tillbyggnad
Byggår: 2011
Ort: Floda

Se fler Kulturmiljöprojekt här!