Interiör och exteriör restaurering samt ombyggnad av Lerums kyrka

UPPDRAG
Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) projekterade och agerade projektledare vid en exteriör renovering av Lerums kyrkofasader år 2006. 2007–09 fick vi återigen förtroendet att hålla i projekteringen, upphandlingen och projektledningen av kyrkans omfattande interiöra restaurerings- och renoveringsarbeten. Förutom den omfattande projekteringen utarbetades även ett kulörprogram. Kyrkan byggdes om och kompletterades med ett tillgänglighetsanpassat wc, koret tillgänglighetsanpassades med en stenlagd ramp och ett avancerat brand- och inbrottslarmsystem installerades. Lerums kyrkas innertak har unika målningar som med experthjälp från Riksantikvarieämbetet restaurerades av konservatorer. Kyrkans Tidning omnämnde projektet det året som den mest omfattande interiöra renoveringen i landet.

Fakta
Restaurering samt ombyggnad, kulörprogram m.m.
År: 2006–2009
Beställare: Lerums församling
Ort: Lerum