Skeppsbron 4 – förnyelse och bevarande

UPPDRAG
Fastigheten på Skeppsbron 4, även känd som Kinesiska muren efter den kinarestaurang som låg där under drygt 50 år, står inför en ombyggnad. En del av byggnaden skall rivas. I samband med detta har Mats & Arne Arkitektkontor fått i uppdrag av Higab att arbeta med såväl koncept för byggnadens fortsatta användning som en kartläggning av vilka delar som kan/bör återanvändas. Kontorets antikvarier har inventerat och systematiserat bland annat fönster, dörrar och radiatorer för att kartlägga hur många och vilka typer det finns, samt skick och åtgärdsbehov. Kontoret har även utarbetat ett antikvariskt utlåtande inför bygglov samt är antikvarisk kontrollant.

Fakta
Typ av uppdrag: Ansvarig arkitekt, konceptutveckling, antikvariska förarbeten, antikvariskt utlåtande och antikvarisk kontroll
År: 2016
Beställare: Higab
Ort: Göteborg