pustervik_1ny

Kulturmiljö- och stadsbildsanalys Pustervik

UPPDRAG
Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) utförde 2012, på uppdrag av Göteborgs kommun, en kulturmiljö- och stadsbildsanalys över ett område kring Pustervik. Pustervik är ett av Göteborgs hetaste utvecklingsområden, där flera processer pågår parallellt. Uppdraget syftade till att få en bild av områdets kulturhistoriska och stadsbildsmässiga kvaliteter. Det är ett komplext område med direkt närhet till Rosenlundskanalen och hamninloppet samt med koppling till olika typer av stadsdelskaraktärer. Här finns också en mängd olika spår av Göteborgs tidiga historia.

Fakta
Kulturmiljöunderlag
År: 2012
Beställare: Göteborgs stad
Ort: Göteborg