kyrkbyn_1

Kyrkbyn 89:1, 92:1 och 37:2 Antikvariskt utlåtande inför bygglov om fasadförändring

UPPDRAG
På uppdrag av Rotpartner AB har Mats & Arne Arkitektkontor under hösten 2016 gjort en antikvarisk bedömning inför bygglov för åtgärder i Kyrkbyn på Hisingen. Bostadsbolaget har under flera år arbetat med en upprustning av bebyggelsen i området, med bakgrund i att det varit problem med fuktinträngning i fasaderna. Fasaderna på flera byggnader har tilläggsisolerats och putsats för att skapa ett effektivare klimatskal. Det är nu aktuellt med åtgärder på trevåningshusen i Kyrkbyn 92:1, 92:2 och 37:2 samt på butiks- och bostadslängan vid Kyrkbytorget, Kyrkbyn 89:7. Alla dessa byggnader står upptagna i Göteborgs kommuns bevarandeprogram som del av området Kyrkbyn 32B. Ett av områdets mer framträdande karaktärsdrag är de omsorgsfullt utformade fasaderna i gult och rött tegel.

Fakta
Antikvarisk bedömning
År: 2016
Beställare: Rotpartner AB
Ort: Göteborg