jarnbrott_1

Järnbrott 138:1–138:10, antikvariskt utlåtande inför bygglov

UPPDRAG
Mats & Arne Arkitektkontor fick hösten 2016 i uppdrag av Riksbyggen att ta fram ett antikvariskt utlåtande inför bygglov. Bostadsrättsföreningen Riksbyggen Göteborgshus nr 27 förvaltar punkthusen i kvarteret Betongpålen i Västra Frölunda. Byggnaderna, som uppfördes i början på 1960-talet, har en särpräglad karaktär och ingår i den kommande tredje delen i Göteborgs kommuns bevarandeprogram. Byggnaderna står nu inför en ombyggnad där föreningen önskar bygga ut balkongerna, och syftet med det antikvariska utlåtandet har varit att beskriva områdets och bebyggelsens kvaliteter och karaktärer. Konsekvenserna av de planerade åtgärderna har också belysts.

Fakta
Antikvariskt utlåtande
År: 2016
Beställare: Riksbyggen
Ort: Göteborg