falkoping_1

Gestaltningsprogram för Falköping

UPPDRAG
Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) fick i uppdrag att med helt fria händer upprätta ett gestaltningsprogram för Falköpings historiska stadskärna. Arbetet innebar en genomgripande översyn över innerstadens arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga uttryck. Med utgångspunkt i stadens unika historia och egenskaper lämnades ett förslag på hur de befintliga kvaliteterna kunde förstärkas och utvecklas. Vi arbetade holistiskt med våra kompetenser; arkitekt, konceptutvecklare, antikvarie, ljusdesigner, chefsträdgårdsmästare och produktdesigner. Programmet antogs utan några revideringar, och ligger till grund för alla satsningar i staden, inklusive turistnäringen. Som en uppföljning på gestaltningsprogrammet fick vi återkomma några år senare och utföra en fördjupad kulturhistorisk stadsbildsanalys av Stora torget samt en konsekvensbeskrivning på två föreslagna omdaningar av stadsrummet.

Fakta
Gestaltningsprogram
År: 2007
Beställare: Falköpings kommun
Ort: Falköping