vasagatan33_1

Vasagatan 33

UPPDRAG
På uppdrag av Wallenstam AB i Göteborg projekterar Mats & Arne Arkitektkontor under hösten 2016 ombyggnad av en äldre bostadsfastighet i centrala Göteborg. Byggnaden som uppfördes som bostadshus 1890 har under ca 20 år inrymt lokaler för Göteborgs Universitet, men skall nu återställas till bostadhus. Vasagatan 33 finns upptaget i Göteborgs kommuns bevarandeprogram och föreslås där få skydd som byggnadsminne. Utifrån byggnadens ovanligt välbevarade fasader, inre detaljer och inredningar finns en hög ambition från alla inblandade att utföra ombyggnaden med största varsamhet.

LÖSNING
En värdefull del i arbetet har varit den antikvariska förundersökning vi tagit fram, med en noggrann beskrivning och dokumentation av interiör och exteriör. De nya lägenheterna skiljer sig i antal och storlekar från de ursprungliga vilket gör att vi ställts inför speciella utmaningar med bl.a. nya rumssamband. Att förena myndighetskrav, önskemål från fastighetsägare och hänsyn till de antikvariska värdena i ett fantastiskt hus och skapa nya, goda bostäder är ett spännande och mycket roligt uppdrag!

Fakta
Ombyggnad av bostadshus byggt 1890, 30 st bostadsrätter
Byggstart: 2017
Beställare: Wallenstam AB
Ort: Göteborg