skogshyddan_1

Antikvarisk förundersökning Skogshyddan, Katolska skolan

UPPDRAG
På uppdrag av Rotpartner AB genomförde Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) under hösten 2015 en antikvarisk förundersökning av den så kallade Skogshyddan, en del av Katolska skolan av Notre Dame. Byggnaden, som starkt präglas av nyklassicism efter en ombyggnad på 1920-talet, står upptagen i Göteborgs kommuns bevarandeprogram och här finns bland annat välbevarat interiört måleri och välbevarade snickerier. Inför en planerad ombyggnad och tillgänglighetsanpassning genomfördes en antikvarisk förundersökning av byggnaden, i syfte att bedöma och belysa byggnadens kulturhistoriska kvaliteter. Förundersökningen har sedan utgjort ett underlag för det fortsatta arbetet.

Fakta
Antikvarisk förundersökning av äldre byggnad, troligen 1800-tal, byggnadsantikvarie
År: 2015
Beställare: Rotpartner AB
Ort: Göteborg