palacehuset_3

Palacehuset

UPPDRAG
Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) fick 2008 i uppdrag av Fastighets AB Balder att utföra en förundersökning och dokumentation av den västra fasaden på Palacehuset, dess gjutjärnskonstruktion och plåtarbeten. Byggnaden har en imponerande gjutjärnskonstruktion från 1800-talet. Den stora omfattningen av gjutjärn på fasaden är ovanlig, jämfört med andra byggnader och fasader i Göteborg. Syftet med förundersökningen var att få en helhetsbild av skadorna, var de sitter och hur omfattande de är.

I arbetet ingick ett åtgärdsförslag. I åtgärdsförslaget ingick en beskrivning där det framkom hur demontering av delar av fasaden skulle utföras, lagning av skador, utförande, diverse ersättnings- och rekonstruktionsmaterial, färgsättning och målning samt en tidsplanering av de olika momenten. Åtgärdsförslaget vävde in de antikvariska aspekterna med beskrivning av konstruktionsutförandet samt plåtarbeten på de angränsande delarna av taket.

En undersökning av bärande gjutjärnselement, såsom pelare, balkar, konsoler samt större dekorelement utfördes tillsammans med Johns Bygg och Tellstedt AB (byggnadsteknisk konsult), samt en specialiserad gjutare (Lysestads Gjuteri), svetsare och smed (Göteborgs Stängsel och Smide AB). Syftet var att fastställa konstruktionens skadebild och problematik: om den är stabil och fungerar, eventuella lösningar samt huruvida det finns en säkerhetsrisk. I detta arbete demonterades utvalda delar för att förstå hur bakomliggande murverk, järn- och träkonstruktion såg ut, dess dåvarande tillstånd samt vilka åtgärder som borde vidtas. Vissa komponenter måste först tas ner och sedan sättas tillbaka och ett antal delar behövde helt bytas ut.

Fakta
Antikvarisk förundersökning och dokumentation
År: 2012
Beställare: Fastighets AB Balder
Ort: Göteborg

Foto Antiquum och Archidea