olivedal_1

Antikvariskt utlåtande, antikvarisk kontroll – Olivedal 7:4

UPPDRAG
Fastigheten Olivedal 7:4, som ligger i Linnéstaden, uppfördes i början på 1900-talet i en för tiden typisk stil med fasader i slätputs och rött lertegel. Byggnaden ingår i Göteborgs kommuns bevarandeprogram. Under 2016 genomförs en ombyggnad av vinden till vindslägenheter.

Inför bygglovet utarbetade Mats & Arne Arkitektkontor ett antikvariskt utlåtande, där byggnaden och dess kulturhistoriska kvaliteter belystes. I uppdraget ingick även att beskriva konsekvenserna av ombyggnadsförslaget. Efter genomförda arbeten genomför vi den antikvariska kontroll som krävs enligt plan- och bygglagen.

Fakta
Antikvariskt utlåtande inför bygglov, antikvarisk medverkan
År: 2015–2016
Beställare: 4D Bygg AB
Ort: Göteborg