Pannhuset och Grannhuset, Krokslätts fabriker
– ett industriellt byggnadsminne

UPPDRAG
Industrimiljöer har i alla tider varit högst levande och föränderliga miljöer. Byggnaderna har byggts på och till utifrån de funktionella krav som industrin eller verksamheten ställt. Detta bidrar till många av dessa miljöers unika karaktär. På Krokslätts fabriker finns en stor mängd byggnader av olika slag och med en skiftande historia. Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) har under ca 10 års tid arbetat med området. Vi har skapat ett omfattande skyltprogram med av oss specialdesignade skyltar. Vi har medverkat i omdaningen av restaurang Tegel, vi har utformat konceptförslag, belysningsförslag och hyresgästanpassningar och medverkar nu bland annat med arkitekt och antikvarisk sakkunnig. Pannhuset (Byggnad 7) samt Grannhuset (byggnad 17) har svåra sättningsskador och kommer att rivas. Två nya byggnader skall ersätta dem som rivs.

LÖSNING
Pannhuset är idag ett tomt tegelskal med en stålpelarkonstruktion i fasadliv. Den nedre våningen är putsad och väggarna bär upp ett kraftigt bjälklag i betong. Tak, tegelväggar, stålstomme demonteras varsamt. Ny konstruktion uppföres. Avsikten är att återvända det demonterade teglet i de återuppförda fasaderna. Gestaltningen innebär också att det huvudsakliga utförandet av den befintliga stålkonstruktionens visuella uttryck i fasaderna skall återskapas. Taket är idag belagt med korrugerad plåt och den nya gestaltningen föreslår bandfalsat plåttak. En övergång i glas och corténplåt kommer att binda ihop Pannhuset med grannbyggnaden, Grannhuset. Grannhusets huvudbyggnad blir högre och därmed slankare. Grannhusets fasad mot Pannhuset demonteras varsamt, återuppföres och binds samman med den bakomliggande nya corténbyggnaden. Den nya byggnaden reser sig ur befintlig kulturmiljö och avslutas med en glasad övervåning. Trapphuset, som höjer sig något ovan byggnaden för att ge tillträde till taket, gestaltas som en syster till Pannhusets trapphus.

Fakta
Skisser, bygglov, projektering industrimiljö och antikvarisk medverkan
År: 2015– pågående
Beställare: Husvärden AB
Ort: Mölndal