ma_kontoret_1

Vårt nya kontor på Badhustorget

Vår kontorsbyggnad har certifierats enligt Miljöbyggnad där vi uppnådde högsta betyg – GULD. Det visar att byggnaden uppfyller högt ställda krav på energiförbrukning, värmebehov, material och inomhusmiljö.

År 2000 behövde vi på Mats & Arne Arkitektkontor ett större kontor och fick möjligheten att köpa en kommunal tomt granne med vårt gamla kontor. Innan köpet kunde ske måste en ny detaljplan tas fram – den blev antagen först 2006. Vi utarbetade ett program för byggnaden där vi satte upp viktiga mål och strategier för en bra arbetsmiljö och låg miljöpåverkan.

Vi strävar alltid efter att minimera vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Det är en grundbult i företaget och genom vårt kontorshus vill vi signalera detta budskap till våra kunder och till samhället.

Vårt bohuslänska arv syns i husets volym och taklutning men det har ett modernt uttryck.

Målsättningen när byggnaden uppfördes 2011 var alltså att bygga ett hus med låg energiförbrukning och använda närproducerade och hållbara material som kräver minimalt med transportsträckor, resurser och framtida underhåll. Vi har använt så få material och produkter som möjligt vilket begränsar miljöbelastningen och råvaruuttaget. Med detta som ledstjärna har vi kunnat undvika en rad vanligt förekommande byggprodukter i vårt hus – till exempel fogmassor, spackel, färger, lister, fönstersalningar, dörr- och fönsterfoder och golvlister.

Stommen är i betong vilket gör att den kan lagra värme och kyla under en längre tid. Det leder till ett jämnt inomhusklimat och en lägre energiförbrukning då den överskottsvärme som lagras vid högre temperatur sedan avges då temperaturen sjunker. På köpet får man en tyst inomhusmiljö och en god arbetsmiljö.

På taket finns solceller installerade som täcker behovet av el i byggnaden. Elenergiåtgången är låg med led-belysning, sensorstyrd belysning, energieffektiva datorer och övriga maskiner. Vi har även solceller på vår skylt bredvid huset som dels producerar el, men även visar allmänheten hur tekniken ser ut.

Innerväggarna är av betong och vi använder materialens neutrala kulörer invändigt. Arbetsplatser och mötesrum har kulörta accenter på möbler och inredning. Arbetsplatserna är fördelade på två öppna ytor med cirka 6 platser vardera, två mindre konferensrum och tysta rum.

Fakta Kontor Mats & Arne Arkitektkontor AB
Nybyggnad, 273 kvm
Byggår: 2011–2012
Beställare: Mats & Arne Arkitektkontor AB
Ort: Stenungsund