Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

UPPDRAG:
I början av 2016 fick Mats & Arne Arkitektkontor i uppdrag av Stenungsunds Kommun att se över en utveckling av Kulturhuset Fregatten. Skede 1 utfördes 2016. Skede 2 som kommer omfatta hela Kulturhuset förväntas påbörjas 2017 alt 2018. Uppdraget innebar att skapa en gemensam utgångspunkt för de olika verksamheterna i kulturhuset, som t.ex. turistbyrå, bibliotek, konferens och bibliotek.

LÖSNING:
Som besökare möts man i foajén först av den nya mötesplatsen som utgörs av en låg scenbyggnad. Utöver att kunna användas för framträdande av olika slag fungerar den även som en plats där man kan träffas, slå sig ner en stund eller samlas inför en biblioteksvisning. En gemensam, lättillgänglig värdskapsdisk för husets olika verksamheter blir ytterligare en viktig punkt i den nya foajélösningen. Med nya möbler skapas rum i rummet, t.ex. tidningshörna, föräldrahörna och en sammanhållande och tilltalande cafémiljö.

Fakta
Omdisponering av lokaler för olika verksamheter inom Kulturhuset
År: 2016
Beställare: Stenungsunds kommun
Ort: Stenungsund