Nordiska Folkhögskolan i Kungälv

UPPDRAG
När Nordiska Folkhögskolan fick behov av att utöka sina undervisningslokaler samt även komplettera den befintliga matsalen med en gästmatsal vände de sig till dåvarande Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor). Uppdraget påbörjades 2013 och ombyggnaden stod färdig hösten 2015.

LÖSNING
Skolans befintliga utegård utnyttjades inte och man valde att bygga över den för att tillskapa välbehövligt utrymme. Detta blev till ett generöst, ljust, centralt placerat rum, som används som pausrum, arbetsplats, mötesplats samt för framträdande och utställningar. Ett entrésolplan med mycket ljus gav plats för nya arbetsplatser och rum öppnades upp för att ge utblickar mot trädgården; ett lektionsrum omvandlades till ytterligare ett uppehållsrum. En separat matsalsdel med utsikt över Göta Älv blev ett uppskattat tillskott till matsalen. Byggnadens starka grundarkitektur har förstärkts med tillskotten som det välvda glastaket och det gröna växttaket över biblioteket utgör.

Fakta
Om- och tillbyggnad av undervisningslokaler samt matsal
År: 2015
Beställare: Nordiska Folkhögskolan
Ort: Kungälv