BIO COSMOPOLITE

För Bio Cosmopolite har Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) tagit fram förslag till ny planlösning innehållandes nya funktioner samt estetiskt uttryck. Projektet har haft som mål att rusta upp gamla Bio Cosmopolite till ny premiärbiograf, visa ”Live på bio” och även vara en ny träffpunkt i Brandbergen Centrum med omnejd för diverse verksamheter och lokalt förankrade aktiviteter. Resultatet är en lösning där ny salong, scenverksamhet, fik och mer inbjudande entréer bidrar till liv och rörelse i området.

Samtliga fotografier tagna av Savana AB.

År: 2014
Ort: Stockholm