Uppdragen för processindustrin har gett oss många utmaningar. Ett speciellt team av våra medarbetare arbetar med den här typen av projekt. Med åren har vi byggt upp erfarenheter, inte bara inom arkitektur och byggnadsteknik, utan även i miljö-, säkerhet- och arbetsmiljöfrågor. Energifrågor är ständigt aktuellt liksom infrastrukturen med logistik och layout där vi som arkitekter har styrkan i att se helhetslösningar – alltid med kundens behov i fokus.

Preem Göteborg

För Preemraff arbetar vi med både små och stora projekt – allt ifrån att planera ett beredningsrum till att vara med i stora processer som att bygga en driftcentral. Vi jobbar i samtliga skeden, allt ifrån förstudier och illustrationer till att utföra bygghandlingar.

Några exempel på uppdrag för Preem GOR, Göteborg:

  • Renovering och ombyggnad av omklädningslokaler
  • Verkstadslokaler
  • Matsal
  • Personalutrymmen, pausrum, pentry och lunchrum
  • Kontorseffektivisering, renovering och ombyggnad av kontorsplatser
  • Illustrationer och volymstudier.