Preem

Preem – driftledningscentral med kontrollrum

Säkerhet och kommunikation präglar kontrollrummet i Lysekil. Att få företagets komplexa organisation och arbetssätt att bli lättfattligt i en byggnad är viktigt för alla inblandade. Mycket kraft har lagts på logistik. Själva kontrollrummet har förstärkts för explosionsrisk inte bara med betong utan även genom att ge den en cylindrisk form.

Kontrollrummet är stort. 25 meter i diameter och över 7 meter i höjd. Det runda rummet är anläggningens ”hjärta” och styrs härifrån av tre olika arbetslag dygnet runt.

I lokaler där arbete pågår hela dygnet är arbetsmiljön extra viktig så utöver normal ergonomi och kulörsättning har vi även jobbat med upplevelsen av ljus och ljud. Vi människor vill inte ha samma belysning och rumstemperatur kl 14 som kl 19 eller kl 01 – kroppen känner instinktivt av vilken tid på dygnet det är. För att tillgodose det har ett system installerats som gör att färgtemperaturen på belysningen i taket ändrar sig över dygnets timmar för att härma solens strålningsljus. Varmt ljus på dagen och kallare på kvällen, även mängden ljus regleras över dygnet.

Övrig administration, omklädning och teknikutrymmen är placerade i den röda rektangulära byggnaden.

Att planera en tyngre industri i en ömtålig miljö som Brofjorden i Lysekil ställer stora krav. Arkitekt Joen Sachs tillsammans med dåvarande intressenter lyckades med denna bedrift på 60- och 70 talet. Preemraff har nu med hjälp av Mats&Arne Arkitektkontor AB tagit upp Joen Sachs ambitioner i hur man förhåller sig till denna storskaliga ömtåliga miljö bland de vackra, röda, bergen vid uppförande av bebyggelse. Vid planeringen och byggande av denna driftledningscentral med kontrollrum har ledorden varit Säkerhet, Trygghet och Effektiva kommunikationer med Människan och Miljön i centrum! Resultatet är en vacker byggnad med tydlig karaktär som tar fasta på både skala och kulörsättning i den befintliga arkitekturen som förnyar vårt moderna kulturarv.

 

Fakta  
Nybyggnad, 4 800 kvm
Byggstart: 2011
Beställare: Preem AB
Ort: Lysekil

Foto: Rune Andersson

Se fler industriprojekt här!