Lättklinkerbetong – ny betongfabrik

Lättklinkerbetong, LKB, är unika med sitt sätt att använda Lecakulor i betongelement och efterfrågan har ständigt ökat. Nu står en ny betongfabrik färdig med nya effektiva betongblandare och gjutbord för att kunna producera många gånger fler element än tidigare. Även nya personalutrymmen och ny matsal har byggts. Fabriken imponerar med måtten 115 x 25 meter och höjden 12 meter.
Mats & Arne Arkitektkontor har tagit fram behovsanalys, layout med huvudritningar, illustrerat och projekterat A-handlingar.

 

Fakta
Nybyggnad
Byggår: 2016
Beställare: Lättklinkerbetong AB
Ort: Ucklum, Stenungsund