Uppdragen för processindustrin har gett oss många utmaningar. Ett speciellt team av våra medarbetare arbetar med den här typen av projekt. Med åren har vi byggt upp erfarenheter, inte bara inom arkitektur och byggnadsteknik, utan även i miljö-, säkerhet- och arbetsmiljöfrågor. Energifrågor är ständigt aktuellt liksom infrastrukturen med logistik och layout där vi som arkitekter har styrkan i att se helhetslösningar – alltid med kundens behov i fokus.

Borealis

Borealis har sedan början av 1990-talet gett oss förtroende att utföra flera stora och små uppdrag. Bland annat:

  • Ombyggnad av kontrollrum, lagerhallar, personalutrymmen, verkstäder och forskningslaboratorier
  • Skyltanordningar
  • Nybyggnad av kontorshus (se här)
  • Tillbyggnad av kontorshus