provexa_1

Produktionslokaler Provexa

Att pulverlackera rationellt kräver rationell logistik. Byggnaden består från början av tre olika industrifastigheter som vi byggde ihop. För att få ytterligare effektivitet byggdes en stor hall som sammanbinder alla tre. Med stålpelare och fackverkstakstolar klädda med sandwichelement kunde pelarna enkelt lutas ut och förses med glaspartier i vart tredje fack som ger ett fantastiskt fint ljus djupt in i produktionslokalerna. Det ökar arbetslusten och därmed även produktiviteten. Genom att använda beprövad byggteknik och standardmått kunde kostnaderna hållas nere och ändå ge byggnaden en kraftfull karaktär.

Fakta Provexa
Nybyggnad, kontor och produktionslokaler, 6 700 kvm
Byggår: 2000–2001
Beställare: Provexa
Ort: Stenungsund

Tilldelades Stenungsunds byggnadspris 2001.