villa_wahlstrom_1

Villa Wahlström

Huset byggdes i början av 1900-talet och har varit föremål för diverse ombyggnader under åren. Vårt uppdrag innebar att rita om för renovering och ombyggnad med ambitionen att behålla de klassiska proportionerna och samtidigt skapa ett hus med modernt uttryck. Huset fick en ny karaktär med liggande träpanel målad i svart falufärg, bandtäckt zinkplåt på taket och större fönsterpartier som tonar ner gränsen mellan inne och ute.

Fakta
Ombyggnad och renovering
Byggår: 2009
Beställare: Familjen Wahlström
Ort: Stenungsund