villa_hansen_1

Villa Hansen

UPPDRAG
Arkitektuppdraget innefattade uppgiften att rita 2 stycken fristående villor till två unga familjer som gemensamt köpt en tomt med avstyckningsrätt till två villatomter. Utmaningen i uppdraget handlade om att i en starkt kuperad naturterräng, gestalta bostadshusen med största möjliga hänsyn till individuella önskemål och ekonomier, samt till ett så optimalt resultat som möjligt vad gäller utsikter mot hav och natur mm.

LÖSNING
Terrängen ritades upp i ArchiCAD och vi kunde i ett tidigt skede skissa upp volymerna. Modeller på husen lades in i terrängen och vi kunde t ex ”ställa oss virtuellt på den övre terrassen” för att kontrollera hur utsiktsmöjligheten skulle förhålla sig, om något av husen skymde det andra etc. I samma veva ritades även ett annat nytt hus på granntomten av en annan arkitekt och vi lade även in det huset som volym i terrängen för att säkerställa vyerna för våra uppdragsgivare. Ett stort pussel med varsam hand.

Grundidén byggde på att rita två byggnader med gemensamma släktdrag. Naturkänsla och enkelhet var två ledord.
Gemensam nämnare var materialen:
• Enkel träpanel bestruken med Falu svartfärg
• Bandfalsad zinkplåt på taken
• Vissa gröna sedumklädda takpartier
• Samma taklutning
• Fönster och fönsterpartier med en rutsystemsindelning
• Övre takterrass med utsikt
• Fasadpartier av gatsten
• Interiört ekgolv, massiva ektrappor och vitmålad sågad panel

Byggnaderna i en förskjutning med en naturgårdsbildning mellan husen. Ett klättrande större hus och ett enklare tvåplanshus med enplansdel i gatstenfasader och sedumtak. Målet var att skapa byggnader med ett strikt modern formspråk i samspråk med naturliga material och en gemytlighet, en ombonad känsla. Snickarna har lyckats väl i sitt hantverk med genomgående fina träarbeten.

Familjen Hansens hus blev nominerat till Årets hus i tidskriften Hus & Hem 2005.

Fakta
Nybyggnad av två fristående villor, arkitektuppdrag, inre miljö
Byggår: 2004–2005
Beställare: Familjen Hansen
Ort: Bohuslän