furuhall_i_1

Furuhall etapp I

Fakta Furuhall
Nybyggnad av bostäder, 10 st villor
Byggstart: 2013
Beställare: Markbygg AB
Ort: Rotviksbro, Uddevalla