volrat_tham_jubileum_1

Studentlägenheter Volrat Thamsgatan – BoStad2021

UPPDRAG
Mats & Arne Arkitektkontor har fått uppdraget att utveckla tomtmark för en fastighetsägare parallellt och i samarbete med Göteborgs Stad som utför ny detaljplan för fastigheten. Uppdraget innefattar planering av tomtmark, utformning av byggnad och bygglovhandlingar.
Projektet är en del av Jubileumssatsningen BoStad2021

LÖSNING
Byggnadens placering är belägen i gränslandet till Övre Johanneberg och med en stor skillnad i höjd. Tanken är att byggnaden skall underordna sig husen på Övre Johanneberg – vare sig konkurrera eller efterlikna dessa utan får istället en placering och utformning som relaterar till Volrat Thamsgatan och bebyggelsen där. Putsade ljusa gavelfasader kombineras med skivmaterial på långsidorna. Balkongerna förses med blanka kulörta glasräcken som tar upp befintliga kulörer längs gatan.

Tomten sluttar brant mot öster från Meierbergsgatan mot Volrat Thamsgatan. Av huskroppens åtta våningsplan blir två våningsplan insprängda in i berget, här förläggs teknikutrymmen, cykelgarage, lägenhetsförråd, miljörum och tvättstugor. Mot Volrat Thamsgatan livar fasaden i princip med trottoaren. För att lösa tillgängligheten till entrén är bottenplanet indraget med en pelarlösning i förhållande till övriga plan.
Varje våningsplan har 9 st lägenheter, samtliga lägenheter är 1 rum och kök à 25 kvm. Totalt innehåller byggnaden 55 st lägenheter.

Fakta
Utformning av mark och byggnad, detaljplanearbeten, bygglovsprojektering.
År: 2012–2017
Beställare: Fredrikssons Förvaltning AB och Tornstaden AB
Ort: Göteborg