volrat_i-_1

Studentbostäder Volrat Tham

Volrat Tham är ett gammalt studenthem byggt på 60-talet. Bostäderna var utformade med korridorkök och enkelrum. Mats & Arne Arkitkektkontor fick i uppdrag att rita om de omoderna studentbostäderna. Det blev många utmaningar med att ersätta den otidsenliga planlösningen och skapa nya attraktiva lägenheter.
Det fanns vissa bevarandekrav för huset exteriört, de gröna emaljerade plåtpanelerna finns kvar. Interiört är det mesta helt ombyggt förutom grundkonstruktionen med halvplan. Dessa halvplan krävde dock nya lösningar med tanke på tillgängligheten.

I GPs Bostadsbilaga 12 september 2106 finns en artikel om livet i studentbostäderna på Volrat Thamsgatan i Göteborg. Kul att se att studenterna trivs!

bostad_12sept2016

 

Fakta
Ombyggnad till 144 studentbostäder.
År: 2009–2012
Beställare: SGS Studentbostäder AB
Byggentreprenör: NCC Bygg AB
Ort: Johanneberg, Göteborg.