kvibergiii_5

Studentlägenheter Kviberg, etapp III

Utmaningen med studentlägenheter är att utforma välplanerade lägenheter på en liten yta till en optimerad produktionskostnad. Mats & Arne Arkitektkontor har fått förtroendet att utföra flera uppdrag för SGS Studentbostäder. Med åren har vi samlat på oss stor erfarenhet om hur man bygger både prisvärt och yteffektivt.

Studentlägenheterna i Kviberg III har entrér både via trapphus och loftgångar. Centrumbyggnaden har en mer markerad karaktär där byggnadens form öppnar sig mot söder och skapar en innergård. Det skapar en naturlig mötesplats, ett minitorg för kvarteret. Husen har en ljus putsad fasad med inslag av tegelröda socklar. Stenläggningen på torget har fått mjuka vågrörelser för att göra ytan intressant även från våningsplanen högre upp. Här ryms totalt 100-talet lägenheter. I bottenplan finns lokaler för servicebutik, restaurang, områdeskontor, gym och pub med mera.

Fakta Kviberg etapp III
Nybyggnad, 102 st lägenheter
Byggår: 2006
Beställare: SGS Studentbostäder
Ort: Göteborg

Foto: Rune Andersson

Se fler studentlägenheter här!